+420 604 898 288

Protipožární systémy
pro autobusy a autokary

Bezpečnost cestujících je nejvyšší prioritou pro každého provozovatele a výrobce autobusů. A doba provozuschopnosti vozidla zajišťuje zdravou kontinuitu podnikání.

Většina požárů autobusů začíná v motorovém prostoru a jeho přilehlých oblastech. Testovaný a certifikovaný protipožární systém vozidla v kombinaci se spolehlivým systémem detekce požáru je nejlepší první obrannou reakcí v případě nouze, např. při zkratu elektrické instalace.
Autobusy jezdí v různých prostředích a typech podnebí, jakými jsou arktická podnebí, pouště či tropy, ale i dálnice v horském terénu. Tato prostředí jsou velmi náročná i pro protipožární systémy.

Protipožární systémy Dafo Vehicle jsou důkladně testovány podle mezinárodních norem pro vozidla na požární a enviromentální odolnost, jako je elektromagnetická kompatibilita (EMC), vibrace, koroze a teplotní extrémy, aby byl zajištěn nejvyšší výkon.
U protipožárních systémů Dafo Vehicle je důkladně testována jejich odolnost vůči požáru i jejich dopad na životní prostředí.
 
Mnoho předních světových výrobců autobusů instaluje na své montážní lince protipožární systémy Dafo Vehicle. Naši inženýři chápou důležitost moderní štíhlé výroby a hledají řešení, která pohodlně integrují náš systém do výrobního procesu.

Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou důležitým klíčovým faktorem pro každého provozovatele autobusů. Protipožární systémy Dafo Vehicle se svou vynikající nízkou frekvencí údržby a vysokou spolehlivostí tak přispívají ke zvýšení výnosnosti.