+420 604 898 288

Požární ochrana těžkých důlních vozidel

Dafo Vehicle Fire Protection neustále pracuje s udržitelností, což znamená ohleduplnost k životnímu prostředí, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Případný požár v důlním prostředí by měl významný dopad na provoz a okolní prostředí. Dafo měří a zmírňuje dopady od výroby až po konec životnosti a výběrem systému Dafo si naši zákazníci mohou být jisti, že příznivě přispívá přidanou hodnotou k jejich vlastní práci v oblasti udržitelnosti.
Dafo Vehicle nabízí nejspolehlivější a nejúčinnější protipožární systémy pro terénní vozidla / těžká mobilní zařízení a zpracovatelská zařízení navržená tak, aby přežila náročné podmínky a náročná pracovní prostředí, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Systémy jsou navrženy tak, aby zmírnily ztráty způsobené požárem a snížily dopad na investice, zkrátily prostoje, zajistily kontinuitu podnikání a zvýšily produktivitu koncových uživatelů. Robustní systém Dafo Vehicle nejen chrání jednotlivá nebezpečí ve vozidle, ale je to také systém, který lze snadno udržovat a doplňovat na místě, což snižuje prostoje a provozní náklady s velmi nízkými TCO.